Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které by mohly být získávány během návštěvy mých webových stránek,v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů NESHROMAŽĎUJI. Tyto údaje tedy s nikým nesdílim ani je nevyužívám. Veškeré osobní údaje, které uchovávám jsou mi předány přímo dotčenými subjekty na základě jejich požadavků na spolupráci a nakládám s nimi v souladu s Kodexem ochrany osobních údajů (viz níže). Listinná podoba osobních údajů (např. fakturace) je archivována v souladu se zákonem o vedení účetnictví v papírové a elektronické podobě.

Bezpečnost

Využívám technická, organizační a bezpečnostní opatření, abych ochránil u mne vedené údaje proti manipulaci, ztrátě či zásahu nepovolaných osob.

Právo na informace

Na požádání Vám podle možnosti oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o Vás zaznamenané (viz níže – Kodex ochrany údajů). Pokud by navzdory mé snaze o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím. Otázky a žádosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete posílat na e-mail info@dusoft.cz . Tento e-mail je vám k dispozici i v případě podnětů či stížností.

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte mé webové stránky, tyto údaje zaznamenávám a eviduji:

  • IP adresa, která Vám byla přidělena Vaším poskytovatelem internetových služeb NE
  • webová stránka, ze které mě navštívíte NE
  • webové stránky, které u mě navštívíte a také datum a délku Vaší návštěvy NE

Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci navázání spolupráce a faktur za poskytnuté služby.

Použití a postoupení osobních údajů

Vaše osobní údaje používám pouze pro účely zákaznické a účetní administrativy, Vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům provádím jen v rámci závazných právních předpisů. Mimo tyto výjimečné situace jsem vázán diskrétností a mlčenlivostí. Osobní údaje klientů v žádném jiném případě neposkytuji třetím stranám nebo osobám

Možnost odhlášení

Tato možnost je bezpředmětná, neboť se na mých stránkách pohybujete dobrovolně a není po Vás vyžadována ŽÁDNÁ REGISTRACE.

Cookies

NEPOUŽÍVÁM COOKIES

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení prodávajícího:

Ing. František Ullmann, Komenského 4440, 430 03 Chomutov, IČ: 10418229, se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používám je k realizaci celého obchodu či poskytnutí služeb, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití bez přístupu třetích stran či jiných osob.

Souhlas kupujícího:

Odesláním objednávky na poskytnutí služeb či dodávku materiálu vyslovuje kupující souhlas se zpracováním a uložením svých osobních údajů nezbytných k realizaci obchodního případu. Odesláním objednávky souhlasí kupující se zařazením všech nezbytných, jím poskytnutých, osobních údajů do databáze fyzické osoby ng. František Ullmann, Komenského 4440, 430 03 Chomutov, IČ: 10418229, jakožto správce databáze, a s jejich následným zpracováním pro účely realizace obchodního případu a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích či nabídce jeho obchodních partnerů.